Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pre rodičov

24. 4. 2020

PRE RODIČOV

Kardiológia Kardiochirurgia dotazník COVID-19  je určený pre všetkých pacientov a ich sprievodcov, ktorí budú prijatí na hospitalizáciu na Oddelenie detskej kardiológie, Oddelenie detskej kardiochirurgie alebo absolvujú vyšetrenie na ambulanciách DKC. Jeden pracovný deň pred príjmom alebo vyšetrením pacienta bude dotazník odobratý telefonicky od rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, resp. dospelého pacienta. Vyplnený dotazník je možné poslať vopred na emailovú adresu: dotaznikcovid (zavinac) dkc-sr.sk 

Rodič potvrdí podpisom správnosť uvedených údajov pri návšteve DKC.

Ďakujeme.  

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok