Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

NÁVŠTEVY V DKC

1. 6. 2021

NÁVŠTEVY V DETSKOM KARDIOCENTRE

Usmernenie k návštevám pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19

Návštevy sa realizujú za dodržiavania týchto proti-epidemických opatrení:

1. pri vstupe na oddelenie preukázať doklad o výnimke zo zákazu návštev
2. vstup majú max. 2 osoby k jednému pacientovi
3. používať  respirátor FPP2 počas celej doby návštevných hodín
4. vykonať hygienickú dezinfekciu rúk pred vstupom na oddelenie a po odchode

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok