Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

MDD v DKC

1. 6. 2022

MDD v DKC

Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., poctili 1. júna svojou návštevou minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa.

Spolu s generálnym riaditeľom NÚSCH, a.s., Mongi Msollym odovzdali malým pacientom darčeky k ich sviatku.

Prajeme im najmä veľa zdravia a krásny MDD. :)

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok