Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

REFERENDUM

18. 1. 2023

REFERENDUM

V sobotu 21.01.2023 sa na Slovensku uskutoční referendum.
V NÚSCH, a.s., budú mať možnosť hlasovať aj zamestnanci a hospitalizovaní pacienti.

Ak zamestnanec alebo pacient býva vo volebnom okrsku č. 28, stačí mu k hlasovaniu občiansky preukaz.
Ak bude niekto chcieť hlasovať a býva mimo tento volebný okrsok, musí si vybaviť hlasovací preukaz v mieste bydliska.

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok