Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

12. MÁJ = MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

12. 5. 2024

12. máj = MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER ❣️

Milé sestry,

ĎAKUJEME vám za každodennú náročnú prácu, za obetavosť a lásku. Za neprehliadnuteľný prínos pre NÚSCH, a.s.

Váš úsmev pacientov lieči a pomáha im.

Ste srdcom ošetrovateľskej starostlivosti. Vaše povolanie je zároveň aj poslaním. 

ĎAKUJEME, že vás máme. ❤️

Tento deň pripadá na výročie narodenia anglickej sestry i ošetrovateľky Florence Nightingalovej, ktorá zmenila postavenie sestier a samotné zdravotníctvo.

Zároveň je 12. máj Medzinárodným dňom matiek. Aj vás, milé mamičky, pozdravujeme a prajeme deň plný lásky. 

ĎAKUJEME ❣️

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok