Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Voľné pracovné miesta

22. marec 2019

Oddelenie kardiológie a angiológie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • špecializačná skúška v odbore angiológia alebo špecializačná skúška v odbore kardiológia alebo po absolvovaní hlavného internistického kmeňa so zameraním na kardiovaskulárnu medicínu
 • skúsenosti získané na oddelení intenzívnej starostlivosti s kardiologickým alebo angiologickým zameraním doma alebo v zahraničí vítané
 • pohotovosť, komunikatívnosť, flexibilita, schopnosť samostatného rozhodovania
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka

Oddelenie kardiochirurgie

Požadované predpoklady

 • VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
 • bez špecializácie, prípadne špecializácia v špecializačnom odbore kardiológia, alebo po absolvovaní hlavného internistického kmeňa so zameraním na kardiológiu
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • morálna bezúhonnosť
 • aktívna znalosť anglického jazyka 

30. júla 2018

Sestry

Hľadáme sestry do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Druh úväzku a typ pracovného pomeru

 • plný úväzok
 • trvalý pracovný pomer

Požiadavky na zamestnanca

 • Vzdelanie v súlade s platnou legislatívou.
 • Chuť pracovať v stabilnom tíme odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Prax výhodou, nie však podmienkou.

Platové podmienky

Základná zložka mzdy nad rámec zákona NR SR č. 578/2004, Z.z. a v súlade so Smernicou o odmeňovaní zamestnancov NÚSCH, a. s.:

 • Sestra bez špecializácie = od 761 €
 • Sestra s certifikátom = od 881 €
 • Sestra špecialistka = od 917 €

Príplatky:

 • Osobný príplatok po skúšobnej dobe
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách (motivačný príplatok)
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí na vybraných pracoviskách

Termín nástupu

 • ihneď

Výhody

 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • preplácanie nadčasových hodín
 • náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec zákonníka práce
 • po 18 rokoch praxe zvyšovanie základnej zložky mzdy každé tri roky
 • odborný a kariérny rast
 • príspevok na zabezpečenie účasti na kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí
 • príspevok na ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa
 • odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti

30. júla 2018

Sanitári

Hľadáme sanitárov do NÚSCH, a.s., a Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Druh úväzku a typ pracovného pomeru

 • plný úväzok
 • trvalý pracovný pomer

Požiadavky na zamestnanca

 • Vzdelanie v súlade s platnou legislatívou.
 • Chuť pracovať v stabilnom tíme odborníkov v špičkovom zdravotníckom zariadení.
 • Príjemné pracovné prostredie.
 • Prax výhodou, nie však podmienkou.

Platové podmienky

Základná zložka mzdy nad rámec zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. a v súlade so Smernicou o odmeňovaní zamestnancov NÚSCH, a.s.:

 • od 623 €

Príplatky:

 • Osobný príplatok po skúšobnej dobe
 • Príplatok za zmennosť
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí na vybraných pracoviskách

Termín nástupu

 • ihneď

Výhody

 • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
 • preplácanie nadčasových hodín
 • náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec zákonníka práce
 • príspevok na ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa
 • odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok