Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Ordinačné hodiny na ambulanciách

Pacienti sú vyšetrení na základe doporučenia rajónneho/okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetreniaNa ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú telefonicky 02/59 320 860 alebo prostrednícvom emailu objednaniedkc@nusch.sk.

Ordinačné hodiny: Pondelok - piatok: 8:00 - 14:30, potom ÚPS

Kardiologická ambulancia č.2

PONDELOK

MUDr. Róbert Dinka

UTOROK

MUDr. Matúš Kováč

STREDA

MUDr. Jana Tittelová

ŠTVRTOK

mUDr. Martin Záhorec, PhD.

PIATOK

MUDr. Peter Tittel, PhD.

Kardiologická ambulancia č.3

PONDELOK

MUDr. Erika Goldschmidtová

UTOROK

Doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

STREDA

MUDr. Erika Goldschmidtová

ŠTVRTOK

MUDr. Pavol Kunovský, CSc.

PIATOK

MUDr. Michal Chalúpka

MUDr. Marko Bjeloševič, PhD.

Kardiologická ambulancia č.10

PONDELOK

MUDr. Andrea Harenčárová

UTOROK

MUDr. Jana Zemánková

STREDA

MUDr. Andrea Harenčárová

ŠTVRTOK

MUDr. Andrea Harenčárová

PIATOK

MUDr. Jana Zemánková

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok