Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pracovníci

Sestry na ambulanciách

  • Mgr. Iveta Beňačková
  • Soňa Frey
  • Mgr. Daniela Hanusová
  • Beáta Kocsisová
  • Monika Krivošíková
  • Edita Tóthová
  • Olenka Valíčková, Dipl.s.

 

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok