Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pracovníci kardiochirurgického oddelenia

Primár

 • MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

Vrchná sestra

 • PhDr. Regina Purgiňová

Chirurgovia

 • MUDr. Vladimír Soják, PhD.
 • MUDr. Michal Šagát, PhD., MPH
 • MUDr. Pavel Valentík
 • MUDr. Fadi Sabateen

Pediatri - detskí kardiológovia

 • MUDr. Aref Nagi Saif

Anestéziológovia

 • MUDr. Tomáš Hrtánek

Sekretárka

 • Daniela Horváthová
 • Bc. Jana Horčičiaková

Sestry na oddelení

 • Bc. Lovasová Soňa
 • Jurčovičová Viera
 • Kunovská Darina
 • Lenčeová Marcela
 • Matúšková Sylvia
 • Mgr. Miháliková Katarína
 • Szaboová Iveta
 • Šimková Eva
 • Tichá Rozália
 • Bc. Hrušovský Ján

Kardiochirurgická JIS

 • Fašanoková Katarína
 • Szabová Daniela
 • Takáčová Ingrid

Sestry na operačných sálach

 • Barčiková Hana
 • Mgr. Kolevová Katarína
 • Lajchová Monika
 • Mgr. Sklenárová Renáta

Sanitárky

 • Kiššová Katarína
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok