Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

Pracovníci kardiochirurgického oddelenia

Primár

 • MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

Vedúca sestra

 • PhDr. Regina Purgiňová

Chirurgovia

 • MUDr. Fadi Sabateen
 • MUDr. Vladimír Soják, PhD.
 • MUDr. Michal Šagát, PhD., MPH
 • MUDr. Pavel Valentík

Pediatri - detskí kardiológovia

 • MUDr. Aref Nagi Saif
 • MUDr. Kristína Kasičová

Sekretariát

 • Daniela Horváthová
 • Mgr. Jana Horčičiaková

Sestry na oddelení

 • Dugovičová Zuzana
 • Hecegová Miriam
 • Bc. Hrušovský Ján
 • Chrappová Katarína
 • Bc. Jurčovičová Viera
 • Mgr. Jurkovičová Monika
 • Kiššová Katarína
 • Kršek Zezulová Katarína
 • Kundráková Eva
 • Kunovská Darina
 • Lenčeová Marcela
 • Bc. Lovasová Soňa
 • Bc. Markó Marta
 • Mgr. Miháliková Katarína
 • Morovicsová Alžbeta
 • Szaboová Iveta
 • Takácsová Eva
 • Tichá Rozália

Sestry na operačných sálach

 • Balážová Nikoleta
 • Daniš Milan
 • Mgr. Grešová Monika
 • Horváthová Alena
 • Hudáková Hedviga
 • Mgr. Kolevová Katarína
 • Michalovičová Hana
 • Murerová Katarína
 • Bc. Severíniová Jaroslava
 • Sklenárová Anna
 • Mgr. Sklenárová Renáta
 • Šišovičová Renáta
 • Ing. Vargová Daniela
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok