Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Hospitalizácia dieťaťa

Pri príchode na hospitalizáciu s plánovaným výkonom (operácia, katetrizácia, elektrofyziologická ablácia) do DKC je vhodné u dieťaťa a aj rodiča-sprievodcu (hospitalizovaného spolu s dieťaťom), preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Každá hospitalizovaná osoba musí dodržiavať protipandemické pravidlá (hygiena rúk, prekrytie nosa a úst respirátorom FFP2 pri pohybe po oddelení, vyšetrovniach, čakárňach a ambulanciách).

Ak pacienti a ich sprievodcovia pozvaní na hospitalizáciu s plánovanou intervenciou nebudú mať pri prijatí k dispozícii aktuálny výsledok PCR testu na COVID-19 (do 72 hod.), bude im pri prijatí na hospitalizáciu test vykonaný v réžii prijímacieho oddelenia DKC.

Ambulantné vyšetrenie

Vstup pacienta do ambulancie nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Vstup pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora, ak ho toleruje (nie je povinné u detí do 6 rokov, u mentálne postihnutých osôb a osôb so závažnými poruchami autistického spektra). Vstup sprievodcu pacienta do ambulancie je podmienený použitím respirátora.

Dieťa ani rodič/sprievodca nesmú mať príznaky akútnej respiračnej infekcie. Od 24.03.2022 už nie je potrebné preukázať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní, resp. aktuálnym testom na COVID-19 pri príchode na štandardné ambulantné vyšetrenie a ambulantné vyšetrenie ECHO, CT a MRI bez uspatia.

Pri ambulantných CT, ECHO a MRI vyšetreniach s potrebou uspatia nie je od 06.05.2022 potrebné preukázať sa negatívym testom na COVID-19 u pacienta ani u sprievodcu.

V prebúdzacej miestnosti môže byť s dieťaťom len 1 sprievodca.

Na spiroergometriu a spirometriu sa nebude vyžadovať od 06.05.2022 negatívny PCR test na COVID-19. Pacient musí prísť na vyšetrenie bez známok akútnej infekcie.

Pacientky na prenatálne echokardiografické vyšetrenie sa od 24.03.2022 nemusia preukázať potvrdením o očkovaní, prekonaní, resp. aktuálnym testom na COVID-19.

Prosíme súčasne o dodržiavanie určeného času ambulantného vyšetrenia, aby nedochádzalo ku nežiaducej kumulácii osôb v čakárni DKC. 

V prípade klinických známok respiračnej infekcie u pacienta, pozitivity na COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosíme telefonicky kontaktovať DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložiť si termín ambulantného vyšetrenia (02/59 320 860) alebo hospitalizácie (02/59 320 844). 

Všetky opatrenia robíme pre bezpečnosť našich pacientov, ich rodín a nás všetkých.  Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás opäť informovať.

Ďakujeme.

Návštevy

Z dôvodu zlepšenej epidemiologickej situácie v SR vo výskyte akútnych respiračných ochorení a ochorení COVID-19 sú v DKC NÚSCH, a.s., povolené návštevy rodičov a zákonných zástupcov hospitalizovaných pacientov na všetky lôžkové oddelenia (v čase určenom jednotlivými oddeleniami) od 06.05.2022.

Vstup návštev do DKC nie je podmienený očkovaním ani testovaním. Vstup do DKC je podmienený použitím respirátora v priestoroch lôžkových oddelení a absenciou príznakov akútneho infekčného ochorenia.

Rúško - Odstup - Ruky

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok