Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

OFV - info pre zdravotníkov

Skriptá „Vybrané kapitoly z detskej kardiológie - Súčasné trendy v detskej invazívnej kardiológii“ sú voľne dostupné v elektronickej forme na tejto adrese,

Vybrané kapitoly z detskej kardiológie. CT angiografie v detskej kardiológii“ sú voľne dostupné v elektronickej forme na tejto adrese.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok