Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Jednotka intenzívnej starostlivosti

Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)

Štruktúra pacientov hospitalizovaných na JIS:

  • pacienti s novodiagnostikovanou srdcovou chybou vyžadujúcou si intenzívnu starostlivosť
  • pacienti liečení na srdcovú chybu pri zhoršení stavu vyžadujúcom si intenzívnu starostlivosť
  • pacienti pred a po operácii srdcovej chyby
  • pacient preložený z OAIM
  • pacienti po invazívnych diagnostických a terapeutických zákrokoch

Návštevné hodiny pre Vás na našom oddelelení sú od 7:00 do 22:00, v nočných hodinách je rodičom k dispozícii hotelová časť DKC. Rodičia sú požiadaní o prerušenie návštevy v čase rannej a poobednej vizity, odovzdávania služieb sestier, alebo v prípade prebiehajúceho diagnostického a terapeutického výkonu na našom oddelení.

Pokiaľ z vážnych dôvodov nemôžete byť počas hospitalizácie Vášho dieťaťa prítomní, telefonické informácie rodičom, plnoletým súrodencom a výnimočne prarodičom (nie známym a vzdialeným príbuzným) poskytujeme od 11:00 hod počas pracovných dní. Cez víkendy počas celého dňa.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok