Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

2 percentá

Darujte 2 % Detskému kardiocentru
Potrebujeme veľa priateľov a 2 % z vašich dlaní.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

 

Oznamy

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

ĎAKUJEME spoločnosti DELIKANTI

V predvianočnom období vykonali zbierku, kde v projekte "Chlebíček na zavolanie" z každého predaného obloženého chlebíčka odložili 10% z ceny na nákup dávkovačov liekov pre Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. Cieľom bolo vyzbierať 5 000 €. Zvyšok spoločnosť doplatila z firemných zdrojov. Zo srdca ĎAKUJEME.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti).

Ultrazvuk I: č. dverí 105, tel.: 02/59 371 779

Termíny vyšetrenia:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Viac informácií...

Novinky

16. 5. 2019

DKC v Dámskom klube STV

Dňa 15. mája 2019 bol pán námestník generálneho riaditeľa pre Detské kardiocentrum MUDr. Marián Hrebík, MPH hosťom v live relácii "Dámsky klub" STV.

Spovedala ho moderátorka Karin Majtánová.

24. 4. 2019

Jeden výťažok, päť prístrojov

Spoločnosť CEWE, a.s., sa špecializuje na fotografie, avšak už niekoľko rokov venuje pozornosť a tiež svoje srdce malým pacientom s vrodenou chybou srdca. Už tretí rok sa rozhodli predávať svoj kalendár, z ktorého výťažku pomohli tým, ktorí to tak veľmi potrebujú. Tento rok sa podarilo vyzbierať úctyhodnú a doposiaľ najvyššiu sumu, a to krásnych 9 178 eur. Na oddelenia tak pribudnú štyri nové pulzné oxymetre a tiež jeden prístroj na podporu dýchania pre malých pacientov s vrodenou chybou srdca.

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok