Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Detské kardiocentrum (DKC) si Vás dovoľuje informovať, že od 2. septembra až do odvolania sú zakázané návštevy na všetkých lôžkových pracoviskách Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Nemocnica pristúpila k tomuto opatreniu v záujme ochrany zdravia svojich pacientov a zamestnancov.

Od 13.07.2020 je v budove NÚDCH (kde sídli pracovisko DKC) znovuzavedená triáž a meranie teploty. Pri ambulantnom vyšetrení a hospitalizácii v DKC sprievodca pacienta odpovedá, či dieťa ani osoby žijúce s ním nemali kontakt s COVID-19 pozitívnou osobou počas posledných 14 dní pred vyšetrením alebo hospitalizáciou a či nenavštívili za posledných 14 dní krajiny, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom" zozname na webovej stránke ÚVZ SR. V oboch takýchto prípadoch prosíme, aby rodičia preložili plánované vyšetrenie alebo hospitalizáciu na neskorší termín (netýka sa akútnych vyšetrení a príjmov). To isté platí aj v prípade klinických príznakov akútneho ochorenia dýchacích ciest. Správnosť uvedených údajov zákonný zástupca potvrdzuje svojím podpisom.

Za pochopenie ďakujeme.

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

24. 9. 2020

Výberové konanie

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných  miest.
Viac informácií nájdete TU.

4. 9. 2020

Odporúčania DKC

Odporúčania Detského kardiocentra pre návrat do škôl a predškolských zariadení u detí s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Viac informácií TU.

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok