Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

 

Oznamy

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

ĎAKUJEME spoločnosti DELIKANTI

V predvianočnom období vykonali zbierku, kde v projekte "Chlebíček na zavolanie" z každého predaného obloženého chlebíčka odložili 10% z ceny na nákup dávkovačov liekov pre Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. Cieľom bolo vyzbierať 5 000 €. Zvyšok spoločnosť doplatila z firemných zdrojov. Zo srdca ĎAKUJEME.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

3. 12. 2019

Dar od umelkyne Gordany Glass

Blížia sa Vianoce, a tak sa úžasná umelkyňa GORDANA GLASS rozhodla urobiť radosť na oddelení detskej kardiológie až v americkej Philadelphii. Tento dar vystihujúci nádej v spoločný pokrok dvoch uznávaných nemocníc, by mal priniesť útechu a povzbudenie ich malým pacientom i lekárom, ktorí zasvätili ich pomoci svoj život.
Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., Bratislava & Children Hospital of Philadelphia

25. 11. 2019

PURPUROVÉ SRDCE pre DKC

Občianske združenie Malíček každý rok oceňuje tých, ktorí pomáhajú predčasne narodeným deťom. V piatok 22. novembra 2019 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave stretli pod jednou strechou ľudia, ktorých spája téma predčasného príchodu na svet. Udalosť sa konala pri príležitosti “Svetového dňa predčasne narodených detí.” Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko NÚSCH, a.s., získalo tento rok ocenenie Purpurové srdce. ❤️ Za celý kolektív ho prevzal pán námestník GR pre DKC MUDr. Marián Hrebík, MPH.

 

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok