Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Rúško - Odstup - Ruky

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Milí pacienti Detského kardiocentra, milí rodičia,

Detské kardiocentrum (DKC) si Vás dovoľuje informovať, že od 2. septembra až do odvolania sú zakázané návštevy na všetkých lôžkových pracoviskách Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Nemocnica pristúpila k tomuto opatreniu v záujme ochrany zdravia svojich pacientov a zamestnancov.

V súčasnosti poskytujeme zdravotnú starostlivosť v plnej prevádzke. Všetky plánované hospitalizácie  ambulantné vyšetrenia prebiehajú zatiaľ bez obmedzení. Žiadame a prosíme Vás o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemických zásad. Pri príchode na hospitalizáciu do DKC vyžadujeme preukázať sa negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 72 hodín (pacient a sprievodca dieťaťa počas hospitalizácie). V prípade pozitivity COVID-19 alebo dokázaného kontaktu s týmto vírusom, prosím, telefonicky kontaktujte DKC (medzi 12:00 a 14:00 hod.) a preložte si termín ambulantného vyšetrenia (kl. 444) alebo hospitalizácie (kl. 255). Pred hospitalizáciou Vás budeme kontaktovať telefonicky za účelom informácie o potrebe preukázať sa negatívnym COVID testom.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu prosíme rodičov sprevádzajúcich deti na ambulantné vyšetrenie, aby dieťa na vyšetrenie sprevádzal len jeden rodič

Pri vstupe do budovy NÚDCH, kde sídli DKC, funguje triáž a meranie teploty termokamerou.

Ak nastanú zmeny prevádzky DKC, budeme Vás informovať.

 

Milí rodičia pacientov Detského kardiocentra,
pre informácie ohľadom stavu Vášho hospitalizovaného dieťaťa, resp. iných otázok týkajúcich sa hospitalizácie na Odd. detskej kardiológie, prosím, volajte na tel.č. 02/59 371 255 (Kardiologické odd.) v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ambulantnej starostlivosti, nahlásenia zmien, potreby zmeniť termín kontroly z dôvodu choroby, kontaktujte nás v čase medzi 12:00 a 14:00 hod. na tel.č. 02/59 371 444. Po presťahovaní do novej budovy Detského kardiocentra, budú oznámené nové telefonické kontakty. Ďakujeme za porozumenie.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

4. 9. 2020

Odporúčania DKC

Odporúčania Detského kardiocentra pre návrat do škôl a predškolských zariadení u detí s vrodenými a získanými ochoreniami srdca. Viac informácií TU.

2. 9. 2020

Nový prednosta

Novým prednostom Kliniky detskej kardiológie LF UK a DKC od 1.9.2020 je doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.
Dekrét si prevzal z rúk pána prof. MUDr. Juraja Šteňa, DrSc.

 

 

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok