Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

17. kongres SK-CZ

Detské kardiocentrum presťahované

Od 24. 02. 2021 v novej budove na adrese: Pod Krásnou hôrkou č. 1, Bratislava
V prípade potreby nás kontaktujte cez vyššie uvedené telefónne čísla.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Milí rodičia pacientov Detského kardiocentra,
pre informácie ohľadom stavu Vášho hospitalizovaného dieťaťa, resp. iných otázok týkajúcich sa hospitalizácie na Odd. detskej kardiológie, prosím, volajte na tel.č. 02/59 320 844 (Kardiologické odd.) v čase medzi 12:00 a 14:00 hod.
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa ambulantnej starostlivosti, objednanie pacienta rajónnym kardiológom, nahlásenia zmien, potreby zmeniť termín kontroly z dôvodu choroby a pod., kontaktujte nás prednostne na e-mailovej adrese objednaniedkc@nusch.sk, v nevyhnutnom prípade telefonicky na tel.č. 02/59 320 860 v čase medzi 12:00 a 14:00 hod

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Info pred výkonom: Príprava pacienta na výkon v Detskom kardiocentre

DKC je koncové špecializované pracovisko, preto prosíme rodičov, aby sa neobjednávali na prvé ambulantné vyšetrenie v DKC telefonicky sami. Detský lekár (pediater) dieťaťa v prípade indikácie kardiologického vyšetrenia odošle pacienta na ambulanciu detského kardiológa v mieste bydliska. Ich sieť pokrýva celé Slovensko a oni posúdia potrebu následného vyšetrenia v DKC.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva v novom pavilóne Detského kardiocentra (NÚSCH, a.s.), -2. poschodie, ambulancia č. 8 ECHOKARDIOGRAFIA.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Viac informácií...

Novinky

10. 6. 2024

KURZ PRE GYNEKOLÓGOV

V sobotu 8.6.2024 sa v priestoroch Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH uskutočnila II. edícia celodenného „Kurzu prenatálnej echokardiografie pre gynekológov." 

Kurz organizačne a odborne zastrešoval prenatálny tím DKC v zložení: doc. MUDr. P. Olejník, MUDr. M. Kaldarárová a primár MUDr. P. Tittel. Podujatia sa zúčastnilo 50 gynekológov zo všetkých regiónov SR. Viac informácií TU.

31. 5. 2024

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

V Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s., čakalo našich malých bojovníkov prekvapenie. Keďže majú 1. júna krásny sviatok – Medzinárodný deň detí, ktorý, žiaľ, museli osláviť v nemocnici, snažili sme sa im vyčariť úsmev na tváričkách. Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Gabika Šuttová rozdávali detským pacientom darčeky. Všetkým detičkám v nemocnici prajeme veľa zdravia a skorý návrat domov.

Archív noviniek

Adresa ústavu

Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava 37

IČO: 35 971 126
DIČ: 2022105107
IBAN: SK97 0200 0000 0000 2633 0112

Kontakt pre médiá

Mgr. Soňa Valášiková
hovorkyňa NÚSCH, a.s.

E-mail: tlacove@nusch.sk
Mobil: +421 911 978 313

Sledujte nás
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok