Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy - koronavírus

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že odo dňa 03.03.2020  do odvolania je striktný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Dôvodom je epidemický výskyt akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení na území Slovenska.

Od 16.03.2020 DKC poskytuje naďalej neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Plánované neakútne vyšetrenia a hospitalizácie budú do zlepšenia epidemiologickej situácie telefonicky odvolané a preložené. V prípade, že nebudete kontaktovaní zamestnancom DKC, prosím, informujte sa telefonicky na tel. č. 02 59 371 444 (ambulancia), 02 59 371 255 (Kardiologické oddelenie) a 02 59 371 322 (JIS).

Pri každej hospitalizácii a nevyhnutnom ambulantnom vyšetrení je ambulancia DKC prvým filtrom, ktorým zisťujeme cestovateľskú anamnézu a príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest.

V DKC robíme všetko pre to, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a chránené pred nákazou novým koronavírusom. Preto dôrazne žiadame rodičov, ktorí počas hospitalizácie sprevádzajú svoje dieťa na klinike, aby v záujme ochrany zdravia svojho dieťaťa a ostatných hospitalizovaných detí, opúšťali kliniku len v odôvodnených prípadoch, čo najmenej sa pohybovali v areáli Národného ústavu detských chorôb (najlepšie vôbec) a nepohybovali sa mimo areálu nemocnice.

Za pochopenie ďakujeme.

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

31. 3. 2020

Pre lekárov

Prosíme lekárov odosielajúcich pacientov na OAIM, Kardiologickú JIS alebo Kardiologické oddelenie DKC, aby poskytli údaje súvisiace s pandémiou COVID-19, a to telefonicky a vo forme vyplneného dotazníka.
Pacient s potrebou intenzívnej liečby bez podozrenia na COVID-19 bude prijatý na OAIM DKC. Pacient s potrebou intenzívnej liečby s podozrením na COVID-19 alebo už dokázanou infekciou bude prijatý na DKAIM NÚDCH, kde zdravotnícky personál DKC bude poskytovať konziliárne služby.
Pacient s potvrdeným COVID-19 bez potreby hospitalizácie na DKAIM, ale s potrebou prijatia do DKC, bude po telefonickom dohovore prijatý do vyhradených priestorov (oddelenie NÚDCH, resp. NÚSCH, a.s., pre COVID pacientov) so špecializovanou starostlivosťou poskytovanou personálom DKC. Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník COVID-19 je určený pre všetkých pacientov, okrem novorodencov.
Dotazník COVID-19 - novorodenec pre preklad novorodencov. Prosíme, vyplnený dotazník priložte k prepúšťacej správe.

Nascanovanú kópiu formulára je možné naviac odoslať aj na adresu:
dotaznikcovid (zavinac) dkc-sr.sk 

15. 1. 2020

nový pavilón DKC

Dominantou komplexu NÚSCH, a.s., je nový pavilón Detského kardiocentra (DKC). Vzniká  na Slovensku unikátne pracovisko, kde sa dostáva pod spoločnú strechu starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami od narodenia až do staroby. Súčasťou projektu DKC je aj rozšírenie parkovacích kapacít formou podzemných garáží. Svojím architektonickým riešením a moderným prístrojovým vybavením bude nové DKC jedným z najprogresívnejších zariadení tohto druhu v Európe.

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok