Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Oznamy - koronavírus

Hľadáme sestry

Poslať SMS nezabolí
Pošlime deťom, ktoré bolí srdiečko, správu, že v tom nie sú samy.

Angiokardiograf

DKC má unikátny angiokardiograf
Detské kardiocentrum je ako jediné zariadenie na SR vybavené najmodernejším angiokardiografom.

Detské kardiocentrum je jediným špecializovaným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vysoko špecializované, kompletné diagnostické, liečebné, katetrizačné a chirurgické výkony na srdci a cievach u detí s vrodenými a získanými chorobami srdca a ciev, a to v celej škále veku.

Vízia Detského kardiocentra: „Pokračovať v procese zlepšovania kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti aj z hľadiska ekonomickej výhodnosti a vytvárať prostredie orientované na zabezpečenie spokojnosti a bezpečnosti pacientov, ich rodičov a aj zdravotníckeho personálu."

Oznamy

Oznamy v súvislosti s koronavírusom

Vážení pacienti, vážení návštevníci,

Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., si Vás dovoľuje informovať, že odo dňa 03.03.2020  do odvolania je striktný zákaz návštev na lôžkových oddeleniach. Dôvodom je pandémia SARS-CoV-2 vírusu.

DKC v súčasnosti poskytuje pacientom kompletnú zdravotnú starostlivosť. Pred každou hospitalizáciou a ambulantným vyšetrením naďalej zisťujeme epidemiologickú anamnézu a klinické príznaky akútneho ochorenia dýchacích ciest telefonicky dotazníkom, resp. pri neplánovanom ambulantnom vyšetrení alebo hospitalizácii priamo pred vyšetrením alebo prijatím do nemocnice.
Pri príchode do nemocnice (NÚDCH) prechádza pacient so sprievodcom cez triáž s meraním teploty. V ambulancii  potvrdí sprievodca správnosť údajov v dotazníku.

V DKC robíme všetko pre to, aby bolo vaše dieťa v bezpečí a chránené pred nákazou novým koronavírusom. Preto dôrazne žiadame rodičov, ktorí počas hospitalizácie sprevádzajú svoje dieťa na klinike, aby v záujme ochrany zdravia svojho dieťaťa a ostatných hospitalizovaných detí, dodržiavali hygienické usmernenia a opúšťali kliniku len v odôvodnených prípadoch, čo najmenej sa pohybovali v areáli NÚDCH (najlepšie vôbec) a nepohybovali sa mimo areálu nemocnice.

Za pochopenie ďakujeme.

Promo video o Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.

Kardiotábor

Je nám nesmierne ľúto, že vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení definitívne zrušiť plánovaný letný kardiotábor, ktorý sa mal konať v termíne od 4.-18.7.2020 v penzióne Jazmín na Duchonke. Veríme, že sa stretneme v tábore všetci zdraví na budúci rok.

Pred hospitalizáciou

Pred každou plánovanou hospitalizáciou v DKC (komplexné vyšetrenia, katetrizácie, operácie) vyžadujeme potvrdenie od pediatra (nie staršie ako 3 dni) o neprítomnosti akútneho infekčného, resp. parazitového ochorenia spolu s výtermi tonzíl a nosa.

Prenatálne echokardiografické vyšetrenie

Vyšetrenie sa vykonáva na Oddelení funkčného vyšetrovania – v budove Národného ústavu detských chorôb, I. poschodie (v nemocničnej časti), ultrazvuk I: č. dverí 105.

Ordinačné hodiny:

  • utorok: 10:00-14:30 hod.
  • streda: 13:00-14:30 hod.
  • štvrtok: 8:00-14:30 hod.

Objednávanie pacientiek na tel.č. 02/59 371 779 v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00.

Viac informácií...

Novinky

24. 4. 2020

Pre rodičov

Kardiológia Kardiochirurgia dotazník COVID-19  je určený pre všetkých pacientov a ich sprievodcov, ktorí budú prijatí na hospitalizáciu na Oddelenie detskej kardiológie, Oddelenie detskej kardiochirurgie alebo absolvujú vyšetrenie na ambulanciách DKC. Jeden pracovný deň pred príjmom alebo vyšetrením pacienta bude dotazník odobratý telefonicky od rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, resp. dospelého pacienta. Vyplnený dotazník je možné poslať vopred na emailovú adresu: dotaznikcovid (zavinac) dkc-sr.sk. Rodič potvrdí podpisom správnosť uvedených údajov pri návšteve DKC. Ďakujeme.  

22. 4. 2020

Pre lekárov

Prosíme lekárov odosielajúcich pacientov na OAIM, Kardiologickú JIS alebo Kardiologické oddelenie DKC (výnimočne Kardiochirurgické oddelenie), aby poskytli údaje súvisiace s pandémiou COVID-19, a to dopredu telefonicky a následne vo forme vyplneného dotazníka. 

Pacient s potrebou intermediárnej alebo vysoko intenzívnej liečby s podozrením na COVID-19 alebo už dokázanou infekciou, bude prijatý na R1 oddelenie NÚDCH (COVID oddelenie), kde zdravotnícky personál DKC bude zabezpečovať špecializovanú starostlivosť o pacienta.

 

DOTAZNÍKY nájdete TU

Archív noviniek

Adresa

Limbová 1
833 01 Bratislava

Telefón

+421 (2) 59 371 111

+421 (2) 59 371 638

Online

Kontaktný formulár

info (zavinac) dkc-sr.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok