Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Podpora a rozvoj Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., v Nairobi

Názov projektu: Podpora a rozvoj Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., v Nairobi
Lokálny partner: Mater Misericordiae Hospital
Počet príjemcov pomoci: 150+
Trvanie projektu: 01.11.2020 - 20.10.2022
Suma na podporu projektu: 189 672 €

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť zdravotný stav obyvateľov s osobitným dôrazom na deti s vrodenými srdcovo-cievnymi ochoreniami, zvýšiť vedomostnú a praktickú úroveň medicínskych profesionálov v špecializácii detskej kardiológie, detskej intenzívnej medicíny a anestéziológie, kardiológie a jednotky intenzívnej starostlivosti. S danou nemocnicou spolupracujeme niekoľko rokov a aj prostredníctvom doterajšej podpory Slovakaid pre lekársku misiu a jej partnerskú nemocnicu sa podarilo vyliečiť priamo okolo 125 detských prípadov a nepriamo vyše 500 malých pacientov.

Posledné roky situáciu značne skomplikovala pandémia Covid-19. Napriek tomu sa počas trvania projektu operovalo 20 detí s ťažkými diagnózami (18 formou operácie otvoreného srdca a 2 arteriálnou stenáciou) a uskutočnilo sa aj intenzívne 4-dňové školenie pre 21 sestier z oddelení Jednotky intenzívnej starostlivosti a detskej kardiológie.

SlovakAid 

Projekt je spolufinancovaný z programu oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok