Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

OFV - invazívne vyšetrenia

Medzi invazívne výkony realizované na Oddelení funkčného vyšetrovania patria diagnostické katetrizácie srdca a liečebné katetrizácie, pri ktorých sa uzatvárajú defekty v srdci alebo cievy a rozširujú sa zúžené cievy a chlopne.

Katetrizácie srdca – všeobecné informácie

Katetrizácia srdca je diagnostický alebo liečebný výkon, ktorý sa vykonáva v Detskom kardiocentre počas hospitalizácie a pri ktorom sa do srdca a ciev zavádzajú tenké cievky - katétre. Pri plánovanej katetrizácii srdca sa dieťa prijíma na kardiologické oddelenie Detského kardiocentra (5. poschodie) zvyčajne jeden deň pred plánovaným termínom katetrizácie. Katetrizácia srdca sa vykonáva na katetrizačnej sále (špecializovaná sála podobná operačnej sále, ale s prítomnosťou RTG zariadenia). Najčastejšie sa katetrizácia srdca vykonáva v celkovej anestézii, u dospievajúcich a dospelých pacientov sa môže vykonať aj v lokálnej anestézii po predchádzajúcom dohovore priamo s pacientom a jeho rodičmi.

Na katetrizáciu srdca sa v Detskom kardiocentre objednáva z ambulancie. Pozvánka vám bude zaslaná poštou alebo vám zatelefonujeme. V prípade, že sa Vaše dieťa katetrizácie z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť (napríklad choroba), prosíme Vás, aby ste to čo najskôr oznámili našej vrchnej sestre Mgr. Kľuskovej (02/59371 861) alebo cez víkendy a voľné dni na kardiologické oddelenie (02/59371 255). Umožníte nám tým pozvať na katetrizáciu nejaké iné dieťa z čakacej listiny.

Čo je potrebné absolvovať pred plánovanou katetrizáciou srdca?

 • Vyšetrenie lekárom na oddelení pri prijatí
 • EKG vyšetrenie
 • ECHO srdca – ak ste ho neabsolvovali v nedávnej dobe v ambulancii
 • RTG vyšetrenie hrudníka
 • Odbery krvi a moču
 • Podpísanie informovaného súhlasu po vysvetlení charakteru katetrizačného výkonu a jeho možných komplikácií ošetrujúcim lekárom
 • Anestéziologickú vizitu – deň pred plánovanou katetrizáciou srdca vás navštívi anestéziológ, ktorý naplánuje spôsob uspatia dieťaťa (anestézie) a predpíše mu v prípade potreby lieky pred anestéziou (tzv. premedikácia). Takisto Vám anestéziológ povie, do ktorej hodiny môže vaše dieťa ešte prijímať jedlo a tekutiny.

Kto všetko je prítomný pri katetrizácii srdca?

 • Katetrizujúci lekár, ktorý vykonáva diagnostickú alebo liečebnú katetrizáciu, často je prítomný aj lekár, ktorý mu asistuje
 • Anestéziológ – lekár, ktorý je zodpovedný za celkovú anestéziu počas katetrizácie a kontroluje celkový zdravotný stav dieťaťa počas výkonu. Anestéziológ je vo väčšine prípadov prítomný aj v prípade, že sa vaše dieťa neuspáva, ale bude mať len lokálnu anestéziu.
 • Sestry z Oddelenia funkčného vyšetrovania – majú na starosti špeciálny materiál – katétre, vodiče, balóny. Zapisujú tlaky a merajú saturácie počas výkonu.
 • Anestéziologická sestra – pomáha anestéziológovi
 • RTG laborant – je zodpovedný za obsluhu a nastavenie RTG prístroja
 • Echokardiografista – lekár, ktorý v prípade potreby príde vykonať echokardiografické vyšetrenie
 • Niekedy sa na katetrizáciu srdca prídu pozrieť aj ošetrujúci lekár z oddelenia alebo kardiochirurg

Aká je príprava vášho dieťaťa na katetrizáciu srdca?

 • Večer a ráno pred plánovanou katetrizáciou srdca dostane vaše dieťa liek na minimalizáciu rizika alergickej reakcie na podanú kontrastnú látku – Dithiaden v tabletkách
 • V prípade naplánovania premedikácie anestéziológom budú dieťaťu večer a ráno pred výkonom podané tabletky. Táto premedikácia má za cieľ dieťa skľudniť a uvoľniť. Niekedy sa deti zdajú po tejto premedikácii ako „opité", inokedy sú zase extrémne veselé a neprestávajú sa smiať. Oboje je úplne normálne a nemusí vás znepokojovať.
 • Po polnoci bude už vaše dieťa pred plánovanou anestéziou nalačno, bábätká môžu dostať mlieko alebo čaj aj neskôr (presnú hodinu, po ktorej už nemôže dieťa dostať nič na jedenie a pitie vám oznámi anestéziológ alebo sestričky na oddelení)
 • U dospievajúcich detí je potrebné vyholenie oblasti slabín (miesta cievnych vstupov)
 • Ráno v deň katetrizácie sa dieťa osprchuje, službukonajúci lekár ho vyšetrí, či nejaví príznaky infekcie alebo či nemá vyrážky na tele, dieťaťu sa zmeria teplota.
 • Katetrizačný program sa začína zväčša o ôsmej hodine ráno, ak je vaše dieťa prvé v katetrizačnom programe, bude zavolané na katetrizačnú sálu okolo 7:45 hodiny.

Aký je postup na katetrizačnej sále?

 • Katetrizačná sála sa nachádza na 1. poschodí nemocnice, svoje dieťa môžete na sálu odprevadiť, sprevádzať vás bude sestrička z oddelenia.
 • Svoje dieťa si môžete na sále sami vyzliecť a počkať, kým ho anestéziológ a anestéziologická sestra nezačnú uspávať
 • Môžete mu zobrať drobnú obľúbenú hračku, ktorú si môže ponechať aj počas začiatku uspávania
 • V prípade väčších a spolupracujúcich detí sa dieťa uspáva podaním liekov do žily, pred uspatím sa preto zavedie vášmu dieťaťu kanyla do žily. Väčšina detí túto procedúru zvláda dobre a hrdinsky. Môžete im povedať, že zavedenie kanyly bude bolieť len trošku a podobá sa pichnutiu včielky.
 • V prípade bábätiek a veľmi nekľudných detí sa lieky na uspatie podávajú inhalačne pomocou masky – dýchajú plyn z masky. Deťom zvykneme hovoriť, že sú ako kozmonauti alebo piloti.
 • Počas katetrizačného výkonu pôjdete na oddelenie alebo môžete ísť do bufetu. Katetrizačné výkony trvajú rôzne dlho, zväčša s uspatím aj zobudením minimálne jeden a pol hodiny. Niekedy je časovo náročnejšie zavedenie cievnych vstupov ako výkon samotný. Neznepokojujte sa, ak sa vám zdá, že trvá katetrizácia príliš dlho, vôbec to neznamená, že nastali komplikácie.
 • Po skončení katetrizačného výkonu sa dieťa preberie ešte na katetrizačnej sále. Za sprievodu lekára z oddelenia alebo z jednotky intenzívnej starostlivosti je v kočíku alebo na vozíku prevezené na oddelenie alebo jednotku intenzívnej starostlivosti.

Aký je postup po katetrizácii srdca?

 • Menšie deti (cca do 3 rokov) a deti po komplikovanejších výkonoch (rozšírenia ciev, chlopní, umiestnenia stentov) sú po skončení katetrizácie srdca prevezené vždy na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde s nimi môžete byť prítomní.
 • Deti sú napojené na monitor akcie srdca a saturačný monitor, sleduje sa tlak krvi a miesta vpichov (či nekrvácajú), ako aj periférne pulzácie a teplota končatiny
 • Miesta vpichov sa po vytiahnutí cievnych zavádzačov nezašívajú, ale po zastavení krvácania ručnou kompresiou sú zaťažené vreckom s pieskom (aby nezačali krvácať)
 • Potrebný je kľud na lôžku (dlhší v prípade tepnového vstupu počas katetrizácie, o niečo kratší v prípade žilového vstupu)
 • Po celkovej anestézii deti nemôžu hneď piť a jesť, budú mať preto napojenú infúziu. Po prebudení sa začína deťom dávať piť najprv malé množstvo tekutín a v prípade dobrej tolerancie (nezvracania) až potom jedlo.
 • Deti sa z anestézie budia rôzne – nebuďte vystrašení, ak budú mrzuté, uplakané a nekľudné. Niekedy bude dokonca nutné podať im lieky na utlmenie. Daný stav zväčša do popoludnia odoznie.
 • Deti sú z jednotky intenzívnej starostlivosti prekladané na oddelenie obyčajne podvečer po výkone alebo nasledujúce ráno, podľa charakteru výkonu a celkového stavu dieťaťa.
 • Väčšie deti po diagnostickej katetrizácii srdca alebo po jednoduchých uzáveroch predsieňového septa a perzistujúceho arteriálneho duktu sú prevezené priamo na kardiologické oddelenie. V prvých hodinách sú takisto napojené na monitor a často sledované sestričkami.
 • Po katetrizácii srdca je potrebné ešte asi 1 týždeň dodržiavať kľudovejší režim (necvičiť na telesnej výchove, neskákať, vyhýbať sa telesnej námahe). Po 1 týždni už je možný návrat k normálnemu režimu.

Kedy je nutné plánovanú katetrizáciu srdca odložiť?

 • V prípade infekcie dieťaťa – prejavujúcej sa nádchou, kašľom, zvýšenou teplotou alebo zvýšenými zápalovými parametrami v krvi (CRP, biele krvinky, močový nález)
 • V prípade odstupu menej ako dva týždne od infekcie alebo užívania antibiotík.
 • V prípade infekcie kože v slabinách – zapareniny, výrazné ekzémy (miesta predpokladaných cievnych vstupov)
 • V prípade menštruácie u dievčat
 • V prípade, že vaše dieťa užívalo pred katetrizáciou Warfarin a hodnoty hemokoagulačného vyšetrenia ešte nie sú v bezpečných medziach pre katetrizačný výkon
 • Katetrizačný výkon sa môže takisto odložiť v prípade, že iné dieťa nachádzajúce sa v závažnom zdravotnom stave potrebuje neodkladnú katetrizáciu srdca (dieťa, u ktorého nastalo nepredvídateľné zhoršenie jeho stavu alebo novonarodené bábätko s kritickou srdcovou chybou). Uvedomujeme si, že takýto odklad nie je v žiadnom prípade príjemný, ale zároveň vás prosíme o jeho pochopenie. Vaše dieťa by takisto dostalo prednosť, ak by to jeho aktuálny zdravotný stav vyžadoval.

Diagnostická katetrizácia srdca

Diagnostická katetrizácia srdca sa vykonáva na stanovenie alebo upresnenie diagnózy vášho dieťaťa. Realizujeme ju vtedy, ak nám všetky ostatné vyšetrenia (ECHO srdca, RTG hrudníka, eventuálne CT vyšetrenie alebo magnetická rezonancia) neznázorňujú anatómiu srdca dostatočne alebo pred jednotlivými chirurgickými etapami jednokomorového riešenia. Pri diagnostickej katetrizácii srdca sa zavádzajú cievne vstupy v oblasti slabín – často je potrebná tepla aj žila, na diagnostickú katetrizáciu nám postačujú tenšie cievne zavádzače. Po skončení katetrizácie sa miesta vpichov ciev len ručne podržia, až kým neprestanú krvácať, miesta vpichov sa nezašívajú. Ostávajú po nich len nepatrné jazvičky na koži.

Čo sa dá vyšetriť pri diagnostickej katetrizácii srdca?

 • Odmeranie tlakov a saturácií (obsahu kyslíka v krvi) vo všetkých oddieloch srdca a v cievach – na základe týchto meraní potom vykonávame potrebné výpočty
 • Odmeranie tlakových gradientov (rozdielov tlakov) medzi jednotlivými časťami srdca
 • Posúdenie funkcie srdcových komôr vstreknutím kontrastnej látky do komôr
 • Znázornenie veľkých ciev a ich vzájomných vzťahov vstreknutím kontrastnej látky
 • Znázornenie priebehu niektorých ciev, v prípade ak neústia normálne

Liečebná (intervenčná) katetrizácia srdca

Liečebná katetrizácia srdca je taká katetrizácia, pri ktorej sa vykonáva zároveň aj liečebný zásah – uzáver defektu, uzáver perzistujúceho arteriálneho duktu, uzáver kolaterálnych ciev, balónikové rozšírenie ciev alebo chlopní, umiestnenie stentov do ciev. Pri liečebnej katetrizácii sa zavádzajú cievne vstupy rovnako, ako aj pri diagnostickej katetrizácii, ale väčšinou sú potrebné väčšie cievne zavádzače.

Uzáver defektu predsieňového septa

Defekt medzipredsieňového septa je vrodená vývojová chyba srdca, pri ktorej je prítomná dierka medzi pravou a ľavou predsieňou.

Schématické znázornenie defektu predsieňového septa
Schématické znázornenie defektu predsieňového septa (šípka)

Ak je táto dierka malá, dieťa je úplne bez klinických príznakov a na túto diagnózu sa príde väčšinou náhodou napríklad pri predoperačnom vyšetrení. Môže byť prítomný šelest počuteľný fonendoskopom. Ak je táto dierka väčšia, dieťa môže mať problémy s priberaním, nevládze piť a trpí častými infekciami dýchacích ciest. Pri veľkej dierke je zvýšený tok krvi do pľúc, čo zaťažuje pravú komoru, ktorá sa zväčšuje. Prirodzený priebeh ochorenia je v detstve priaznivý, ale podľa skúseností začínajú byť pacienti po 30. roku života viac unavení, horšie zvládajú fyzickú námahu a sú dušní, preto pri náleze takejto dierky medzi predsieňami túto dierku zatvárame.

V prípade vhodného tvaru a lokalizácie tejto dierky (nesmie byť príliš veľká a musí mať dostatočné okraje, o ktoré sa dá uchytiť uzatvárajúce teliesko) je možné jej uzatvorenie katetrizačnou cestou, to znamená bez nutnosti chirurgického otvorenia hrudníka, len prístupom z malého vpichu v oblasti slabín. Naše pracovisko má s katetrizačným uzáverom defektu predsieňového septa pomocou telieska veľké skúsenosti – Prof. Mašura bol prvý na svete, ktorý uzatvoril takýto defekt Amplatzovým telieskom v roku 1995.

Cievny prístup je pri uzávere defektu zo žily v oblasti slabín - katétrom sa dostaneme cez žilu až do srdca do pravej predsiene, prenikneme ním cez dierku a dierku uzatvoríme špeciálnym telieskom (volá sa Amplatzovo teliesko podľa Dr. Kurta Amplatza, ktorý ho vynašiel), ktoré má dva disky – jeden sa otvorí z ľavej strany dierky a druhý z pravej strany dierky. Teliesko je vyrobené zo zlúčeniny niklu a titánia zvanej nitinol a skombinované s goretexovou časťou.

Pohľad na teliesko spredu

Pohľad na teliesko zboku
Pohľad na teliesko spredu a zboku

Amplatzovo teliesko
Schématické znázornenie katetrizačného uzáveru defektu medzipredsieňovej priehradky, (šípka označuje Amplatzovo teliesko)

Výkon je možné technicky realizovať od hmotnosti dieťaťa 10 kg, ale v prípade, že je dieťa bez príznakov (prospieva, nezadýchava sa, nemá časté infekcie dýchacích ciest) je vhodnejšie počkať do 15-20 kg, vzhľadom k veľkosti potrebného zavádzacieho systému, ktorý je nutné do žily umiestniť.

Katetrizačný uzáver sa vykonáva pod RTG kontrolou a pred aj po výkone sa zrealizuje echokardiografické vyšetrenie cez pažerák. Pred katetrizáciou sa posúdi vhodnosť dierky na uzáver, po katetrizácii sa skontroluje poloha telieska, ktorým sa defekt uzatvoril a tiež to, či je teliesko správnej veľkosti a či kompletne uzatvára dierku. V prípade priaznivého nálezu sa teliesko odskrutkuje zo zavádzacieho systému.

Nasledujúci deň po uzávere defektu sa poloha telieska skontroluje echokardiograficky cez hrudník a na RTG hrudníka, skontroluje sa EKG a ak sú tieto všetky vyšetrenia v poriadku, môže byť dieťa prepustené domov. Je dôležité užívať 6 mesiacov kyselinu acetsalicylovú (Anopyrin) ako prevenciu vytvorenia krvných zrazenín na teliesku a dodržiavať 6 mesiacov prevenciu infekčnej endokarditídy (v prípade podozrenia na bakteriálnu infekciu jej dôsledné liečenie antibiotikami). Takisto sú dôležité pravidelné kontroly v Detskom kardiocentre.

Komplikácie sú po uzávere defektu predsieňového septa extrémne zriedkavé, môžu sa však vyskytnúť. Lekára je potrebné kontaktovať v prípade výskytu bolestí na hrudníku, pocitu nepravidelnej činnosti srdca alebo dušnosti. Je vždy potrebné zdôrazniť, že má vaše dieťa implantované v srdci teliesko.

Uzáver perzistujúceho arteriálneho duktu

Perzistujúci arteriálny duktus je vrodená vývojová chyba srdca, pri ktorej sa neuzatvorí cievna spojka medzi dvomi veľkými cievami – aortou a pľúcnicou, ktorá je normálne prítomná u plodu počas tehotenstva. Za normálnych okolností sa uzatvára do niekoľkých dní po pôrode. Ostáva otvorená často u nedonosených novorodencov.

Schématické znázornenie perzistujúceho arteriálneho duktu
Schématické znázornenie perzistujúceho arteriálneho duktu (šípka)

Ak je táto cievna spojka veľká, dieťa neprospieva, nevládze piť, je dušné, môže mať časté infekcie dýchacích ciest. Nedonosené deti majú problémy pri odpájaní z dýchacieho prístroja. Ak je táto spojka len malá, deti nemusia mať žiadny problém, zväčša je prítomný len šelest.

Vzhľadom k vyššiemu riziku vzniku infekcie srdca – tzv. infekčnej endokarditídy pri tejto otvorenej spojke uzatvárame na Slovensku všetky otvorené arteriálne dukty (aj tie, ktoré sú naozaj len minimálne). Väčšina duktov je vhodná na katetrizačné uzatvorenie, pri ktorom nie je nutná klasická operácia s otvorením hrudníka. Výkon sa zrealizuje z cievneho prístupu v oblasti slabín, väčšinou je potrebné zavedenie žilového aj tepnového prístupu. Katetrizačný uzáver je možné vykonať u detí od 6 kg. Na začiatku výkonu sa cievna spojka znázorní podaním kontrastnej látky.

Znázornený perzistujúci arteriálny duktus vstreknutím kontrastnej látky
Znázornený perzistujúci arteriálny duktus vstreknutím kontrastnej látky (šípka)

Teliesko, ktorým sa perzistujúci arteriálny duktus uzatvára sa volá Amplatzov duktálny oklúzor – existuje v 2 verziách – Amplatzov duktálny oklúzor I. typu a Amplatzov duktálny oklúzor II. typu.

Cievna spojka sa môže uzatvárať zo žilovej alebo tepnovej strany. Po uzávere sa podaním kontrastnej látky skontroluje jeho úspešnosť.

Schématické znázornenie uzáveru perzistujúceho arteriálneho duktu
Schématické znázornenie uzáveru perzistujúceho arteriálneho duktu zo žilového prístupu (vľavo) a z tepnového prístupu (vpravo)

Amplatzov duktálny oklúzor I. typu
Amplatzov duktálny oklúzor I. typu

Amplatzov duktálny oklúzor II. typu
Amplatzov duktálny oklúzor II. typu

Nasledujúci deň po uzávere sa skontroluje výsledok uzáveru echokardiograficky, zrealizuje sa kontrolná RTG snímka hrudníka a EKG vyšetrenie, ak sú tieto vyšetrenia v poriadku, dieťa môže byť prepustené domov. Dôležité sú pravidelné ambulantné kontroly v Detskom kardiocentre, pri ktorých sa ultrazvukom skontroluje, či je poloha oklúzora dobrá a či nespôsobuje zúženie aorty alebo ľavej vetvy pľúcnice.

Uzáver defektu komorového septa

Defekt komorového septa je vrodená vývojová chyba srdca, pri ktorej je prítomná dierka medzi pravou a ľavou komorou.

Schématické znázornenie defektu komorového septa
Schématické znázornenie defektu komorového septa (šípka)

Klinické príznaky prítomnosti tejto dierky sú rôzne v závislosti od jej veľkosti a od veľkosti dieťaťa. Veľké defekty sa prejavujú skoro po narodení – bábätko má problémy s prijímaním stravy (nevládze piť), zadýchava sa, je unavené pri pití, môže trpieť častými infekciami dýchacích ciest, nepriberá na hmotnosti. U týchto detí je riešením klasická operácia srdca s uzatvorením defektu najčastejšie záplatou.

V prípade prítomnosti len malej dierky môže byť dieťa aj úplne bez klinických príznakov a srdcová chyba sa zistí len pri popočúvaní dieťaťa fonendoskopom (je prítomný šelest). V tomto prípade a v prípade vhodnej lokalizácie defektu sa môžeme po dosiahnutí hmotnosti dieťaťa aspoň 10 – 15 kg pokúsiť o katetrizačný uzáver defektu. Tento katetrizačný výkon je technicky náročnejší ako uzáver defektu predsieňového septa a nie všetky defekty sa podarí uzatvoriť. Na začiatku výkonu sa defekt znázorní podaním kontrastnej látky (až pri tomto znázornení sa definitívne rozhodneme, či je možné defekt uzavrieť). Zároveň si odmeraním množstva kyslíka v jednotlivých oddieloch srdca vypočítame, aký veľký je skrat krvi cez defekt (v prípade, že dokážeme, že je skrat veľmi malý, defekt neuzatvárame).

Katetrizačne sa defekt komorového septa uzatvára špeciálnym typom Amplatzovho telieska, typ telieska závisí od typu defektu.

Schématické znázornenie uzáveru defektu komorového septa Amplatzovým telieskom
Schématické znázornenie uzáveru defektu komorového septa Amplatzovým telieskom (šípka)

Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého vo svalovine

Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého vo svalovine
Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého vo svalovine

Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého v membranóznej časti septa

Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého v membranóznej časti septa
Amplatzove telieska na uzáver defektu komorového septa uloženého v membranóznej časti septa (hore)

Nasledujúci deň po uzávere defektu komorového septa sa dieťaťu zrealizuje kontrolná echokardiografia srdca, EKG vyšetrenie a RTG hrudníka. V prípade dobrých výsledkov sa dieťa prepustí domov. V prípade uzáveru perimembranózneho defektu septa sa v prvých dňoch podávajú lieky – kortikoidy ako prevencia vzniku A-V blokády na EKG. Dôležité je pravidelné sledovanie dieťaťa v kardiologickej ambulancii.

Rozšírenie zúženej chlopne alebo cievy balónikom

V prípade zúženia cievy alebo chlopne je možné tieto štruktúry roztiahnuť nafúknutím balónika v cieve pod vysokým tlakom. Tomuto výkonu sa hovorí angioplastika (ak sa rozširuje balónikom cieva) alebo valvuloplastika (ak sa rozširuje srdcová chlopňa). Z chlopní je možné tento výkon zrealizovať pri aortálnej a pľúcnej chlopni. Z ciev sa zvyknú rozširovať najčastejšie vetvy pľúcnice a jazvové tkanivo aorty po operácii koarktácie aorty.

Balónik, ktorý sa používa na rozšírenie zúženej chlopne alebo cievy
Balónik, ktorý sa používa na rozšírenie zúženej chlopne alebo cievy

Po rozšírení chlopne alebo cievy balónikom sa podaním kontrastnej látky znázorní výsledný efekt výkonu a premeria sa gradient (tlakový rozdiel) medzi miestom pred zúžením a za zúžením. V prípade dobrého efektu rozšírenia je chlopňa alebo cieva širšia a tlakový gradient nižší.

Nasledujúci deň po výkone sa skontroluje výsledok echokardiograficky, vykoná sa kontrolné EKG vyšetrenie a RTG hrudníka.

Umiestnenie stentu do cievy

Stent je kovová výstuž v tvare valčeka, ktorá má stenu z kovovej „sieťky". Táto výstuž sa katetrizačne umiestňuje do vnútra zúženej cievy, s cieľom udržať túto cievu otvorenú. Kovový valček je navlečený na balóniku a umiestňuje sa cez katéter na miesto zúženia, kde sa balónikom roztiahne. Stenty sú vyrobené zo zlúčenín vzácnych kovov – platina, irídium, nikel, kobalt, chróm, nehrdzavejúca oceľ. Najčastejšie sa umiestňujú do ramien pľúcnice alebo do aorty pri koarktácii aorty.

Stenty

Stenty

Stenty

Stenty
Rôzne typy stentov

Takto vyzerá začiatok rozťahovania stentu balónikom
Takto vyzerá začiatok rozťahovania stentu balónikom

Pri pokračujúcom nafukovaní balónika sa rozťahuje stent najprv na svojich koncoch
Pri pokračujúcom nafukovaní balónika sa rozťahuje stent najprv na svojich koncoch

Úplne otvorený stent na balóniku
Úplne otvorený stent na balóniku

Pri umiestňovaní stentov do ciev sa cievy znázorňujú podaním kontrastnej látky pod RTG zobrazením. Takto si znázorníme, kde je maximálne miesto zúženia cievy.

Šípky označujú miesta zúženia na ramenách pľúcnice
Šípky označujú miesta zúženia na ramenách pľúcnice

Výsledok umiestnenia stentov do oboch ramien pľúcnice (šípky) – vidíme ich rozšírenie
Výsledok umiestnenia stentov do oboch ramien pľúcnice (šípky) – vidíme ich rozšírenie

Po umiestnení stentu do cievy je potrebná liečba liekom, ktorý sa volá Plavix a slúži ako prevencia proti vytvoreniu krvnej zrazeniny na stente. Je potrebné pravidelné sledovanie dieťaťa v kardiologickej ambulancii s echokardiografickými kontrolami a RTG snímkami hrudníka. V prípade výrazneho rastu dieťaťa a teda aj rastu jeho ciev je možné v budúcnosti už umiestnený stent rozšíriť väčším balónikom, aby lepšie zodpovedal potrebnej veľkosti cievy.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok