Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

OAIM - info pre rodičov

Vážení rodičia,

Detské kardiocentrum Vám ponúka možnosť sledovania psychomotorického vývinu detí po operáciách srdca. Ide o odborné sledovanie vývinu poznávania, hrubej a jemnej motoriky, komunikácie dieťaťa, sociálnych interakcií a zručností, správania, tiež schopnosti riešiť úlohy svojho veku. Včasným rozpoznaním problémov v týchto oblastiach a včasnou odbornou stimuláciou vieme napomôcť tomu, aby sa dieťa začlenilo medzi zdravé deti a aby plne využilo svoj potenciál.

Poskytujeme:

  • Určenie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa
  • Dlhodobé sledovanie vývinu
  • Odborné poradenstvo ohľadom podpory vývinu
  • Výchovné poradenstvo
  • Pomoc pri hľadaní a oslovovaní iných odborníkov
  • Orientačné určenie školskej zrelosti
  • Prípravu dieťaťa na zvládnutie úloh spojených so vstupom do školy

Ponúkame tiež včasnú stimuláciu vývinu formou individuálnych stretnutí s dieťaťom a rodičom. Pri práci s dieťaťom spolupracujeme a komunikujeme s kardiológom. Využívame stimulačné pomôcky, hračky primerané veku a rôzne materiály dennej spotreby, ktoré prispôsobujeme veku a potrebám dieťaťa. V práci s deťmi vychádzame z jednotlivých terapií, najmä hrovej, činnostnej a psychomotorickej.

Sledovanie a následná intervencia prebieha v Ambulancii liečebnej pedagogiky. Vykonáva ho PaedDr. Monika Stupková, PhD, liečebná pedagogička, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi s ochoreniami srdca.

V prípade záujmu sa na stretnutie sa objednajte telefonicky alebo mailom.

Kontakt:

Ambulancia liečebnej pedagogiky
Bárdošova 2A
Tel: 0948 087 807
Mail: stupkovam@gmail.com
Viac infomácií na www.ambulancialp.sk

Ambulancia sa nachádza neďaleko Národného ústavu detských chorôb.

Možnosť parkovať vo dvore budovy LUXE, kde sa ambulancia nachádza.