Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

OAIM - info pre rodičov

Vážení rodičia,

Detské kardiocentrum Vám ponúka možnosť sledovania psychomotorického vývinu detí po operáciách srdca. Ide o odborné sledovanie vývinu poznávania, hrubej a jemnej motoriky, komunikácie dieťaťa, sociálnych interakcií a zručností, správania, tiež schopnosti riešiť úlohy svojho veku. Včasným rozpoznaním problémov v týchto oblastiach a včasnou odbornou stimuláciou vieme napomôcť tomu, aby sa dieťa začlenilo medzi zdravé deti a aby plne využilo svoj potenciál.

Poskytujeme:

  • Určenie aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa
  • Dlhodobé sledovanie vývinu
  • Odborné poradenstvo ohľadom podpory vývinu
  • Výchovné poradenstvo
  • Pomoc pri hľadaní a oslovovaní iných odborníkov
  • Orientačné určenie školskej zrelosti
  • Prípravu dieťaťa na zvládnutie úloh spojených so vstupom do školy

Ponúkame tiež včasnú stimuláciu vývinu formou individuálnych stretnutí s dieťaťom a rodičom. Pri práci s dieťaťom spolupracujeme a komunikujeme s kardiológom. Využívame stimulačné pomôcky, hračky primerané veku a rôzne materiály dennej spotreby, ktoré prispôsobujeme veku a potrebám dieťaťa. V práci s deťmi vychádzame z jednotlivých terapií, najmä hrovej, činnostnej a psychomotorickej.

Sledovanie a následná intervencia prebieha v Ambulancii liečebnej pedagogiky. Vykonáva ho PaedDr. Monika Stupková, PhD, liečebná pedagogička, ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi s ochoreniami srdca.

V prípade záujmu sa na stretnutie sa objednajte telefonicky alebo mailom.

Kontakt:

Ambulancia liečebnej pedagogiky
Bárdošova 2A
Tel: 0948 087 807
Mail: stupkovam@gmail.com
Viac infomácií na www.ambulancialp.sk

Ambulancia sa nachádza neďaleko Národného ústavu detských chorôb.

Možnosť parkovať vo dvore budovy LUXE, kde sa ambulancia nachádza.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok