Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

XXV. Memoriál Ireny Jakubcovej

31. 10. 2019

Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej kardiológie, Detské kardiocentrum - pracovisko NÚSCH, a.s. a Klinika detskej kardiológie LF UK Vás pozývajú na XXV. Memoriál Prof. Ireny Jakubcovej "Prvá informácia." 
Kedy? 14. - 15. november 2019
Kde? NÚSCH, a.s. (konferenčná sála na -2. poschodí)

Súvisiace dokumenty

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok