Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

XXV. Memoriál Ireny Jakubcovej

31. 10. 2019

Slovenská kardiologická spoločnosť, Pracovná skupina pediatrickej kardiológie, Detské kardiocentrum - pracovisko NÚSCH, a.s. a Klinika detskej kardiológie LF UK usporiadali v dňoch 14. - 15.11.2019XXV. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej "Prvá informácia." 

Podujatia sa zúčastnila aj pani ministerka zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

Súvisiace dokumenty

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok