Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Novinky

12. 2. 2024

OCENENIE

Naše sestry z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., Erika Lipovská a Anitka Vargová sa v dňoch 22.1. - 26.1.2024 zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ostrave “26. Colours of sepsis.” Táto konferencia sa koná každý rok v januári a je určená pre lekárov a sestry, ktorí pracujú v intenzívnej starostlivosti. Tento rok sa akcie zúčastnil rekordný počet účastníkov. V posterovej sekcii získali naše sestry prvé miesto za poster “Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca s trombózou femorálnych artérií.”
BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu.

Detail novinky...

2. 1. 2024

MILÁ VIANOČNÁ NÁVŠTEVA

Na Štedrý deň 24.12.2023 navštívila Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s., ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Pozdravila slúžiaci personál a priniesla im vitamíny. Malých bojovníkov, ktorí strávili Vianoce v nemocnici, potešila hračkami. ĎAKUJEME za návštevu, pani ministerka.

Detail novinky...

11. 12. 2023

MIKULÁŠ v Detskom kardiocentre

Aj malých bojovníkov v Detskom kardiocentre navštívil 06.12.2023 Mikuláš. Žiarili im očká. Veľmi sa tešíme, že sa im spríjemnil pobyt v našej nemocnici. Prajeme všetkým detičkám skoré uzdravenie a rýchly návrat domov. Balíčky malým pacientom rozdával generálny riaditeľ NÚSCH, a.s., Ing. Mongi Msolly, MBA a pani námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Gabika Šuttová.

Detail novinky...

14. 11. 2023

XXVIII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej 2023

Dátum konania: 09. a 10.11.2023

XXVIII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej 2023

Detail novinky...

27. 10. 2023

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V dňoch od 15.10. do 21.10.2023 navštívil Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. (DKC), vzácny hosť - detská kardiologička prof. Chitra Ravishankar z našej spriatelenej nemocnice Children´s Hospital of Philadelphia v USA. Počas jej odbornej návštevy odprezentovala nášmu tímu 4 prednášky na aktuálne témy, zúčastnila sa indikačného seminára a výučby študentov 6. ročníka LF UK. Viac informácií TU.

 

Detail novinky...

8. 10. 2023

MISIA KEŇA 2023

07. októbra 2023 odišiel tím odborníkov z detských kardiocentier z Bratislavy a Prahy do nemocnice The Mater Hospital v keňskom Nairobi. V rámci projektu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, pod záštitou SlovakAid a NÚSCH, a.s., bude prebiehať transfer vedomostí a expertízy pre budovanie prvého detského kardiocentra v subsaharskej Afrike. Počas misie budú echokardiograficky vyšetrené desiatky detí s vrodenou srdcovou chybou a operované deti z najchudobnejších pomerov.

Detail novinky...

4. 10. 2023

TOP LEKÁR 2023

Ocenenie TOP lekár na Slovensku 2023 v odbore kardiológia získal MUDr. Martin Záhorec, PhD., primár Kardiologického oddelenia Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. Titul TOP lekára na Slovensku mu udelili Zdravotnícke noviny, odborný týždenník na základe ankety, v ktorej hlasovali odborníci a čitatelia novín. Srdečne blahoželáme.

Detail novinky...

22. 9. 2023

OCENENIE

Blahoželáme pani primárke Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD. Dielu "Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii" Literárny fond udelil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 v kategórii biologických a lekárskych vied. Cenu si pani docentka slávnostne prevzala 03.10.2023 v Obradnej sieni Zichyho paláca. BLAHOŽELÁME.

Detail novinky...

8. 9. 2023

VIRTUÁLNE OKULIARE COGNITY

Špeciálni pedagógovia a psychologičky z úspešného edukačného projektu "Žijem naplno" Nadácie Detského kardiocentra absolvovali školenie k používaniu virtuálnych okuliarov "Cognity" so špeciálnym softvérom urobeným na mieru pre malých pacientov Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s. Pacienti z Bratislavy a okolia už pracujú s touto unikátnou pomôckou niekoľko mesiacov a prináša im veľa pozitívneho. 

Detail novinky...

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok