Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

PURPUROVÉ SRDCE pre DKC

25. 11. 2019

Občianske združenie Malíček každý rok oceňuje tých, ktorí pomáhajú predčasne narodeným deťom. V piatok 22. novembra 2019 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave stretli pod jednou strechou ľudia, ktorých spája téma predčasného príchodu na svet. Udalosť sa konala pri príležitosti “Svetového dňa predčasne narodených detí.”
Detské kardiocentrum (DKC), pracovisko NÚSCH, a.s., získalo tento rok ocenenie Purpurové srdce. ❤️
Za celý kolektív ho prevzal pán námestník GR pre DKC MUDr. Marián Hrebík, MPH.

PURPUROVÉ SRDCE (informácie)

 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok