Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pre lekárov

22. 4. 2020

V prípade kontaktu dieťaťa a/alebo osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti s COVID-19 pozitívnou osobou počas posledných 14 dní, je v prípade plánovaných vyšetrení a hospitalizácií potrebné ich preobjednanie na neskorší termín. Rovnaké odporúčanie platí pre návrat pacienta a/alebo sprievodcu z krajín, ktoré nie sú aktuálne uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok