Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pre lekárov

22. 4. 2020

Prosíme lekárov odosielajúcich pacientov na OAIM, Kardiologickú JIS alebo Kardiologické oddelenie DKC (výnimočne Kardiochirurgické oddelenie), aby poskytli údaje súvisiace s pandémiou COVID-19, a to dopredu telefonicky a následne vo forme vyplneného dotazníka. 

Pacient s potrebou intermediárnej alebo vysoko intenzívnej liečby s podozrením na COVID-19 alebo už dokázanou infekciou, bude prijatý na R1 oddelenie NÚDCH (COVID oddelenie), kde zdravotnícky personál DKC bude zabezpečovať špecializovanú starostlivosť o pacienta.

 

DOTAZNÍKY
Pacienti prekladaní na OAIM DKC:

OAIM Dotazník COVID-19 je určený pre všetkých pacientov, okrem novorodencov.
OAIM Dotazník COVID-19 - novorodenec pre preklad novorodencov. 

 

Pacienti prekladaní a odosielaní na Kardiologickú JIS a Kardiologické oddelenie (výnimočne Kardiochirurgické oddelenie):

Kardiológia Kardiochirurgia dotazník COVID-19  je určený pre všetkých pacientov, okrem novorodencov.
Kardiológia Kardiochirurgia dotazník COVID-19 – novorodenec pre preklad novorodencov.

Prosíme, vyplnený podpísaný dotazník priložte k prepúšťacej správe. Naskenovanú kópiu dotazníka je možné odoslať aj na emailovú adresu: dotaznikcovid (zavinac) dkc-sr.sk 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok