Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Návštevy v DKC

6. 5. 2022

Návštevy v Detskom kardiocentre

Z dôvodu zlepšenej epidemiologickej situácie v SR vo výskyte akútnych respiračných ochorení a ochorení COVID-19 sú v Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s., povolené návštevy rodičov a zákonných zástupcov hospitalizovaných pacientov na všetky lôžkové oddelenia (v čase určenom jednotlivými oddeleniami) od 06.05.2022.

Vstup návštev do DKC nie je podmienený očkovaním ani testovaním.

Vstup do DKC je podmienený použitím respirátora v priestoroch lôžkových oddelení a absenciou príznakov akútneho infekčného ochorenia.

Ďakujeme za pochopenie.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok