Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

prof. MUDr. J. Mašura, CSc.

9. 5. 2022

Štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila pánovi prof. MUDr. Jozefovi Mašurovi, CSc., štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti zdravotníctva.

Z celého srdca blahoželáme.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok