Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

3. 2. 2023

NÁVŠTEVY V NÚSCH, a.s.

Od 06.02.2023 SÚ POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s, v obmedzenom režime, a to:

v stredu, sobotu a v nedeľu, od 15:00 do 17:00, v max. počte 2 osoby u pacienta

Výnimku v ostatných dňoch majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania  
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť
  • so súhlasom vedúceho pracoviska pri mimoriadnej situácii

Naďalej návštevy zakázané na oddeleniach:
Odd. akútnej kardiológie
Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie kardiochirurgie

Od návštevníkov sa vyžaduje nosenie respirátorov FFP2 vo všetkých priestoroch ústavu.

Ďakujeme za pochopenie.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok