Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

25. VÝROČIE TRANSPLANTÁCIE SRDCA

20. 3. 2023
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok