Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

DEŇ SESTIER

12. 5. 2023

MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER

Milé sestry,


12. mája si každoročne pripomíname Medzinárodný deň sestier.

Všetky sestry si zaslúžia pochvalu a poďakovanie.

ĎAKUJEME za vaše veľké srdce, za každodennú a obetavú prácu.


Aj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., chce vyzdvihnúť prácu sestier, ako i všetkých zdravotníckych pracovníkov na úseku ošetrovateľskej starostlivosti.


Milé sestry, váš dotyk lieči a Váš úsmev pacientom pomáha.

Ste srdcom našej zdravotnej starostlivosti a my sme vďační, že Vás máme.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok