Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

ZDRAVIE na TA3

26. 5. 2023

ZDRAVIE na TA3

25. mája 2023 boli hosťami v live relácii Zdravie na TA3 primárka Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Ľubica Kováčiková, PhD. a prednosta Kliniky detskej kardiológie LF UK a NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

téma rozhovoru: vrodené a získané choroby srdca u detí a starostlivosť o pacientov na OAIM po výkonoch

Link na reláciu:
Ochorenia, ktoré sa kedysi končili fatálne, dnes ich vieme zvládnuť. Kvalita života detí sa zlepšuje | TA3

Príjemné sledovanie.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok