Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Kurz prenatálnej echokardiografie

19. 6. 2023

Kurz prenatálnej echokardiografie

pre cca 40 gynekológov z celého Slovenska v Detskom kardiocentre, pracovisku NÚSCH, a.s.
Prvý kurz takého charakteru v strednej Európe.

 

Program:

Základné echokardiografické hodnotenie srdca plodu

Prenatálna diagnostika vrodených chýb srdca

Poruchy srdcového rytmu u plodov

Predstavenie „Virtual Reality (VR)“ simulátora prenatálnej echokardiografie

“Hands-on“ praktický tréning prenatálnej echokardiografie u najčastejších vrodených chýb srdca pomocou VR simulátora


Cieľom kurzu bolo zvýšiť povedomie gynekológov najmä o vrodených chybách srdca u plodov, a zvýšiť tak záchyt vrodených chýb srdca už u plodov, čo bude viesť k optimalizácii manažmentu o plody či novorodencov s kardiálnym postihnutím. Zníži sa tak miera morbidity a mortality novorodencov najmä s kritickými vrodenými chybami srdca.

Zároveň bolo predstavené široké spektrum porúch srdcového rytmu, ktorými môžu plody trpieť.

Vysvetlená bola ich diagnostika, diferenciálna diagnostika, ako aj ich manažment v prenatálnom aj perinatálnom období.


Organizátori podujatia:

Klinika detskej kardiológie LF UK a DKC, Bratislava

Detské Kardiocentrum, NÚSCH a.s., Bratislava

doc. MUDr. Peter Olejník, PhD.

MUDr. Monika Kaldarárová, PhD.

MUDr. Peter Tittel, PhD.

Link na reportáž TV JOJ
https://www.noviny.sk/slovensko/804687-vrodene-srdcove-chyby-babatiek-budu-lekari-odhalovat-skor-pomoze-im-virtualny-simulator

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok