Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Nočná pyramída Rádia Slovensko

28. 6. 2023

NOČNÁ PYRAMÍDA Rádia Slovensko

Do Nočnej pyramídy Rádia Slovensko prijala pozvanie MUDr. Viera Illíková, PhD., primárka Oddelenia arytmií a kardiostimulácie Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., v Bratislave.
Je predsedníčkou pracovnej skupiny Slovenskej kardiologickej spoločnosti pre pediatrickú kardiológiu, špecializuje sa primárne na oblasť srdcových arytmií u detí a katétrových ablácií.

Celý rozhovor s pani primárkou si môžete vypočuť TU.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok