Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

OCENENIE

22. 9. 2023

OCENENIE

Blahoželáme pani primárke Odd. anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD.

Dielu "Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii" Literárny fond udelil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2022 v kategórii biologických a lekárskych vied.

Cenu si pani docentka slávnostne prevzala 03.10.2023 v Obradnej sieni Zichyho paláca v Bratislave. BLAHOŽELÁME.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok