Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

TOP LEKÁR 2023

4. 10. 2023

TOP LEKÁR 2023

Ocenenie TOP lekár na Slovensku 2023 v odbore kardiológia získal MUDr. Martin Záhorec, PhD., primár Kardiologického oddelenia Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s.

Titul TOP lekára na Slovensku mu udelili Zdravotnícke noviny, odborný týždenník na základe ankety, v ktorej hlasovali odborníci a čitatelia novín.

Srdečne blahoželáme.

Martin Záhorec

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok