Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

MISIA KEŇA 2023

8. 10. 2023

MISIA KEŇA 2023

07. októbra 2023 odišiel tím odborníkov z detských kardiocentier z Bratislavy a Prahy do nemocnice The Mater Hospital v keňskom Nairobi.

V rámci projektu Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, pod záštitou SlovakAid a NÚSCH, a.s., bude prebiehať transfer vedomostí a expertízy pre budovanie prvého detského kardiocentra v subsaharskej Afrike.

Počas misie budú echokardiograficky vyšetrené desiatky detí s vrodenou srdcovou chybou a operované deti z najchudobnejších pomerov.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok