Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

VZÁCNA NÁVŠTEVA

27. 10. 2023

VZÁCNA NÁVŠTEVA

V dňoch od 15.10. do 21.10.2023 navštívil Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s. (DKC) - detská kardiologička prof. Chitra Ravishankar z našej spriatelenej nemocnice Children´s Hospital of Philadelphia v USA. Počas jej odbornej návštevy odprezentovala nášmu tímu 4 prednášky na aktuálne témy, zúčastnila sa indikačného seminára a výučby študentov 6. ročníka LF UK. Pri lôžku konzultovala 15 aktuálnych komplexných pacientov na rôznych oddeleniach DKC. Stretla sa aj s odborníkmi na vrodené chyby v dospelosti, srdcové zlyhanie a transplantácie srdca z dospelej časti NÚSCH, a.s. 

Svojím pôsobením počas týždňovej návštevy v ústave prispela k odbornému napredovaniu slovenských špecialistov.

Na konci jej pobytu navštívil DKC aj veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok