Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

XXVIII. Memoriál prof. Ireny Jakubcovej 2023

14. 11. 2023

Dátum konania: 09. a 10.11.2023

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok