Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Open Medical Institute Satellite Symposium

25. 1. 2024

April 13-14, 2024

Pediatric Cardiology

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok