Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

OCENENIE

12. 2. 2024

OCENENIE

Naše sestry z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH, a.s., Erika Lipovská a Anitka Vargová sa v dňoch 22.1. - 26.1.2024 zúčastnili medzinárodnej konferencie v Ostrave “26. Colours of sepsis.” Táto konferencia sa koná každý rok v januári a je určená pre lekárov a sestry, ktorí pracujú v intenzívnej starostlivosti. Tento rok sa akcie zúčastnil rekordný počet účastníkov. V posterovej sekcii získali naše sestry prvé miesto za poster “Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o novorodenca s trombózou femorálnych artérií.” BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu.

 

sestry

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok