Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

TOP OSOBNOSTI MEDICÍNY 2024

2. 4. 2024

TOP OSOBNOSTI MEDICÍNY 2024

V rebríčku TOP osobnosti medicíny pre FORBES Slovensko sa umiestnili aj naši špičkoví lekári:

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

doc. MUDr. Michal Hulman, PhD.

MUDr. Matej Nosáľ, PhD.

MUDr. Peter Hlivák, PhD.

ĎAKUJEME za Vašu obetavú prácu a BLAHOŽELÁME. 

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok