Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

SATELITNÉ SYMPÓZIUM

15. 4. 2024

SATELITNÉ SYMPÓZIUM

Počas víkendu 13.04. - 14.04.2024 sa v NÚSCH, a.s., konalo satelitné sympózium detskej kardiológie za účasti špičkových odborníkov z USA - Dr. Rosana, Dr. Goldmuntza a prof. Aulitzkého.

Aj tentoraz prinášajú množstvo vzácnych informácií a skúseností pri liečení malých pacientov Detského kardiocentra, pracoviska NÚSCH.

Pozrite si reportáž z tohto podujatia, ktorá bola odvysielaná v Novinách TV JOJ.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok