Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

Pracovníci úseku arytmií a kardiostimulácie

Primárka

 • MUDr. Illíková Viera, PhD.
 • email: illikova (zavinac) dkc-sr.sk
 • email: arytmie (zavinac) dkc-sr.sk

Lekári

 • MUDr. Bjeloševič Marko, PhD.
 • MUDr. Chalupka Michal
 • MUDr. Tomko Jaroslav

Odborný konzultant

 • prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, FACC - OAKS NÚSCH, a.s.

Sestry

 • Bc. Maximová Jana
 • Strnisková Ľubica
 • Benková Dana
 • email: arytmie (zavinac) dkc-sr.sk
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok