Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Klinika detskej kardiológie LF UK

Klinika detskej kardiológie LF UK vznikla v roku 2003 s cieľom skvalitnenia pregraduálnej výučby detskej kardiológie a zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti v tomto odbore. Na základe konkurzného konania sa prvým prednostom stal dňa 1.4.2003 - prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc., FSCAI, FESC.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok