Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiologické ambulancie

Štandardné ambulantné vyšetrenie pozostáva z registrácie pacienta (vstupná hala -2.poschodie).  Následne sestra odošle pacienta na príslušnú ambulanciu (podľa ošetrujúceho lekára pacienta - Ambulancia 2, Ambulancia 3 alebo Ambulancia 10), kde sestra zrealizuje EKG vyšetrenie a odmeria základné vitálne funkcie a podľa potreby odošle pacienta na RTG hrudníka. Lekár pacienta odborne vyšetrí. Súčasťou kardiologického vyšetrenia je aj echokardiografické vyšetrenie (ECHO). 

Na ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú, resp. sú vyšetrení na základe doporučenia rajónneho/okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetrenia. V prípade, že pacientovi dohodnutý termín nevyhovuje, je možné si počas ambulantných hodín telefonicky dohodnúť nový termín na telefónnom čísle 02/59 320 860.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok