Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiologické ambulancie

Ambulantná časť pozostáva z troch ambulancii a z prijímacej miestnosti nachádzajúcich sa na II. poschodí v poliklinickej časti Národného ústavu detských chorôb. Na ambulanciách sa stretnete s lekármi Kardiologického oddelenia a Oddelenia funkčnej diagnostiky. Ročne sa v ambulantnej časti zrealizuje 6 500 - 7 000 vyšetrení. Ambulantné vyšetrenia sa realizujú v pracovných dňoch od 7:30 – 14:30.

Na ambulanciách sa vykonávajú:

  1. pravidelné ambulantné kontroly (podľa ordinácie ošetrujúceho lekára - detského kardiológa)
  2. príjmy pacientov na hospitalizáciu (Kardiologické oddelenie, Kardiochoirurgické oddelenie)
  3. konziliárne vyšetrenia

Štandardné ambulantné vyšetrenie pozostáva z registrácie pacienta v ambulancii č. dverí: 207, kde zároveň sestra zrealizuje EKG vyšetrenie a odmeria základné vitálne funkcie, podľa potreby sa zrealizuje RTG snímka hrudníka. Následne sestra pacienta odošle na príslušnú ambulanciu (podľa ošetrujúceho lekára pacienta), kde lekár pacienta odborne vyšetrí. Súčasťou vyšetrenia je aj echokardiografické vyšetrenie (ECHO), ktoré sa realizuje na Oddelení funkčnej diagnostiky (odkaz) I. poschodie v nemocničnej časti, č.d. 105.

Podľa potreby je možné v rámci ambulantnej kontroly zrealizovať aj ďalšie odborné vyšetrenia v spolupráci s Oddelením funkčnej diagnostiky a Oddelením arytmií a porúch rytmu.

Na ambulantné vyšetrenie sa pacienti objednávajú, resp. sú vyšetrení na základe doporučenia rajónneho/okresného kardiológa a dohovore termínu vyšetrenia. V prípade, že pacientovi dohodnutý termín nevyhovuje, je možné si počas ambulantných hodín telefonicky dohodnúť nový termín na telefónnom čísle 02/59 37 14 44.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok