Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

E-mail pre zasielanie laboratórnych výsledkov

Pre zasielanie laboratórnych výsledkov (biochemických, hematologických, mikrobiologických, imunologických...) z iných SVALZov a nemocníc bola zriadená e-mailová adresa:

  • vysledky (zavinac) dkc-sr.sk

Vami zaslané laboratórne výsledky budú ihneď automaticky (smerované) do osobných schránok našich lekárov.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok