Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Žiadosť o konzílium v DKC

Napr. akútne, najvhodnejší rozsah termínov, vie prísť len večer a pod.
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok