Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Dobrovoľníctvo

„SOM SRDCOM DOBROVOĽNÍK“

V našej nemocnici radi privítame dobrovoľníkov. Tí sa počas svojho voľného času venujú našim malým pacientom. Snažia sa im spríjemniť pobyt počas hospitalizácie, rozptýliť ich milým slovom, vypočutím či rôznymi hrami.

Chceš sa k nim pripojiť aj Ty?


Kontaktná osoba

Ing. Michaela Mihaľová

Personálne odd.

Tel.: +421 2 59 320 227

Email: michaela.mihalova@nusch.sk

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok