Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Návštevy v NÚSCH, a.s.

Návštevy

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie vo výskyte respiračných ochorení sú od 01.12.2023 do odvolania ZAKÁZANÉ návštevy na všetkých lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s.

Výnimku z tohto zákazu majú iba návštevy:

  • kňazov k pacientom za účelom podávania sviatosti pomazania
  • ťažko chorých a umierajúcich pacientov, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť

Tieto návštevy sú povinné použiť ochranný plášť, rúško, resp. respirátor.

Ďakujeme za pochopenie.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok