Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Návštevy v NÚSCH, a.s.

Návštevy

Z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie vo výskyte respiračných ochorení sú opäť od 16.05.2023 POVOLENÉ návštevy na lôžkových oddeleniach NÚSCH, a.s, a to:

denne od 15:00 do 17:00

Od pacientov a návštevníkov sa NEVYŽADUJE nosenie respirátorov FFP2.

Aj napriek tomu sa prekrytie horných dýchacích ciest odporúča pri styku s pacientmi s príznakmi ochorenia, resp. pri akútnych hospitalizáciách.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok