Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kardiológia

Štruktúra oddelenia

Kardiologické oddelenie sa nachádza na V. poschodí v nemocničnej časti budovy Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Súčasťou oddelenia je ambulantná časť, ktorá je umiestnená v poliklinickej časti Detskej fakultnej nemocnice na II. poschodí.

Kardiologické oddelenie je diagnostickou a terapeutickou zložkou Detského kardiocentra. Poskytuje 24 hodín denne komplexné služby v rámci diagnostiky a liečby vrodených aj získaných srdcových chýb - či už pre potreby Detského kardiocentra, alebo v spolupráci s inými oddeleniami Detskej fakultnej nemocnice, príp. vyšetrenia a konzultácie pre iné detské alebo aj dospelé pracoviská.

Oddelenie pozostáva zo štyroch zložiek:

Kontakty

Detská kardiológia a JIS DKC


Sekretariát DKL: 

Jendrušová Katarína

Nagyová Jarmila


Primár DKL: 

MUDr. Záhorec Martin, PhD.

zahorec (zavinac) dkc-sr.sk


Zástupca primára DKL:

MUDr. Illiková Viera, PhD.

illikova (zavinac) dkc-sr.sk


Primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie:

MUDr. Illiková Viera, PhD.
illikova (zavinac) dkc-sr.sk
arytmie (zavinac) dkc-sr.sk


Vedúci lekár úseku ambulancií:

MUDr. Andrea Harenčárová


Kardiologické oddelenie: (objednávanie pacientov na hospitalizáciu): 

MUDr. Goldschmidtová Erika

MUDr. Harenčárová Andrea

MUDr. Hrebík Marián

MUDr. Chudá Zuzana

MUDr. Lapšová Michaela

MUDr. Lajmon Miloš

MUDr. Majerová Lenka

MUDr. Mináriková Marianna

doc. MUDr. Olejník Peter, PhD.

MUDr. Šubová Daniela

MUDr. Zemanková Jana

MUDr. Bjeloševič Marko - Úsek arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Chalupka Michal - Úsek arytmií a kardiostimulácie

MUDr. Tomko Jaroslav - Úsek arytmií a kardiostimulácie


Ambulancie DKC: (objednávanie pacientov na vyšetrenie):

Primár DKL JIS: MUDr. Kunovský Pavol, PhD., MBA


Lekári DKL JIS:

MUDr. Horváth Viviána

MUDr. Kováč Matúš

MUDr. Suchanová Veronika

MUDr. Tittelová Jana


Manažérka dennej zmeny arytmií: 

Bc. Maximová Jana

arytmie (zavinac) dkc-sr.sk


Manažérka dennej zmeny JIS:

Mgr. Muráňová Lenka

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok