Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Kardiológia

Štruktúra oddelenia

Kardiologické oddelenie sa nachádza na -1. poschodí.

Kardiologické oddelenie je diagnostickou a terapeutickou zložkou Detského kardiocentra. Poskytuje 24 hodín denne komplexné služby v rámci diagnostiky a liečby vrodených aj získaných srdcových chýb - či už pre potreby Detského kardiocentra, alebo v spolupráci s inými oddeleniami Detskej fakultnej nemocnice, príp. vyšetrenia a konzultácie pre iné detské alebo aj dospelé pracoviská.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok