Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

 • +421 2 59 320 111

Kontakt

Detské kardiocentrum, pracovisko NÚSCH, a.s.

Adresa sídla Pod Krásnou hôrkou1, 833 48 Bratislava 37
Telefón +421 2 59 320 111
E-mail infodkc@nusch.sk
Webová adresa www.detskekardiocentrum.sk

Kardiologické oddelenie

 • Telefonický kontakt: 02/ 59 320 844

Kardiochirurgické oddelenie

 • Telefonický kontakt: 02/ 59 320 840

Oddelenie JIS

 • Telefonický kontakt: 02/ 59 320 817

Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

 • Arytmologická ambulancia: 02/ 59 320 111
 • E-mail: arytmie (zavinac) dkc-sr.sk

Kardiologické ambulancie

 • Telefonický kontakt: 02/ 59 320 860

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

 • Telefonický kontakt: 02/ 59 320 807
 • E-mail: oaim-dkc (zavinac) dkc-sr.sk

Oddelenie funkčného vyšetrovania

 • echokardiografia: 02/ 59 320 877
 • prenatálna echokardiografia: 02/ 59 320 874
 • funkčné vyšetrenie pľúc + ergometria: piatky 02/ 59 320 871
  ostatné dni 02/59 320 869, 898
 • vedúca sestra: 02/ 59 320 898
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok