Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Kontakt

Detské kardiocentrum

Adresa sídla Limbová 1, 833 51 Bratislava
Telefón +421 2 59 371 111
E-mail info (zavinac) dkc-sr.sk
Webová adresa www.detskekardiocentrum.sk

Ako sa k nám dostanete

Kardiologické oddelenie

Kardiologické oddelenie a sekretariát sa nachádzajú na +5 poschodí v nemocničnej časti Detskej fakultnej nemocnice.

 • Telefonický kontakt: 02/54792 320, 02/59371 638
 • Fax: 02/59371 707

Kardiochirurgické oddelenie

Kardiochirurgické oddelenie a sekretariát sa nachádzajú na +5 poschodí v nemocničnej časti Detskej fakultnej nemocnice.

 • Telefonický kontakt: 02/59371 327
 • Fax: 02/5477 5766

Arytmologické oddelenie

 • Arytmologická ambulancia: 02 59371 - 444, 854
 • Lôžkové oddelenie: 02 59371 - 255 odd., - 322 JIS
 • Funkčné vyšetrenia: 02 59371 - 776
 • E-mailová adresa: arytmie (zavinac) dkc-sr.sk

Kardiologické ambulancie

Ambulancie a prijmacia miestnosť sa nachádzajú na +2. poschodí - č.d. 207 v poliklinickej časti Detskej fakultnej nemocnice.

 • Telefonický kontakt: 02/59371 444

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie OAIM sa nachádza na -2. poschodí lôžkovej časti Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

 • Telefónne číslo: 02/59 371 729, resp. cez ústredňu DFNsP 02/59 371 111
 • E-mail: oaim-dkc (zavinac) dkc-sr.sk

Oddelenie funkčného vyšetrovania

Oddelenie funkčného vyšetrovania a sekretariát sa nachádzajú na 1. poschodí v nemocničnej časti Detskej fakultnej nemocnice.

Telefón - sekretariát: 02/59371 864
Telefón - vedúca sestra: 02/59371 861

Objednávanie pacientov:

 • Spirometria a bronchomotorické testy: 02/59371 772
 • Ergometria: 02/59371 772
 • Echokardiografia: 02/59371 773
 • Prenatálna echokardiografia: 02/59371 779
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok