Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Pracovníci kardiologického oddelenia

Primár DKL

 • MUDr. Záhorec Martin, PhD.

Zástupca primára DKL

 • MUDr. Illíková Viera, PhD.

Sekretariát DKL a JIS

 • Jendrušová Katarína
 • Nagyová Jarmila

Psychológ

 • Mgr. Gálová Hana

Sociálny pracovník

 • Mgr. Bokorová Mária

Lekári DKL

 • MUDr. Goldschmidtová Erika
 • MUDr. Harenčárová Andrea
 • MUDr. Hrebík Marián
 • MUDr. Chudá Zuzana
 • MUDr. Lapšová Michaela
 • MUDr. Lajmon Miloš
 • MUDr. Majerová Lenka
 • MUDr. Mináriková Marianna
 • doc. MUDr. Olejník Peter, PhD.
 • MUDr. Šubová Daniela
 • MUDr. Zemanková Jana
 • MUDr. Bjeloševič Marko - Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
 • MUDr. Chalupka Michal - Oddeleniearytmií a kardiostimulácie
 • MUDr. Illíková Viera, PhD. - Oddelenie arytmií a kardiostimulácie
 • MUDr. Tomko Jaroslav - Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

Primár JIS

 • MUDr. Kunovský Pavol, PhD., MBA, MPH

Lekári JIS

 • MUDr. Horváth Viviána
 • MUDr. Kováč Matúš
 • MUDr. Suchanová Veronika
 • MUDr. Tittelová Jana

Vedúca sestra DKL

 • Mgr. Sedliaková Jana, PhD.

Sestry DKL

 • Bartková Katarína, Mgr.
 • Dobrovodská Daniela, Bc.
 • Hansková Júlia, Mgr.
 • Hariš Petra, Mgr.
 • Chovanová Monika, Bc.
 • Jablonická Oľga, dipl.s.
 • Kissová Ivana, Bc.
 • Kršková Zdenka
 • Mihaliková Inge Zlatica
 • Suchá Jaroslava, Mgr.
 • Szeifert Erik, Bc.
 • Vernarecová Katarína, Mgr.
 • Benková Daniela - Úsek arytmií a kardiostimulácie
 • Maximová Jana, Bc. - Úsek arytmií a kardiostimulácie
 • Strmisková Ľubica - Úsek arytmií a kardiostimulácie

Praktické sestry DKL

 • Gášpárová Tatiana
 • Krištofová Vanesa
 • Rezeš Daniel
 • Smoradová Monika

Sanitárky DKL

 • Balážová Renáta
 • Formáčková Eva
 • Hujová Ľubica
 • Ingeliová Jana
 • Selčanová Katarína

Sestry JIS

 • Cíferská Monika, Mgr.                                     
 • Drgoňová Adriana, dipl.s                                             
 • Halásová Michaela                                          
 • Hargašová Miroslava, Mgr.                                          
 • Jamrišková Dagmar                                        
 • Krištofíková Michaela, Mgr.                                         
 • Kuzárová Alžbeta, Bc.                                     
 • Muráňová Lenka, Mgr                                     
 • Petríková Jana                                    
 • Popovičová Lenka, dipl.s.                                            
 • Sedlák Lucia, Mgr.                                          
 • Šutá Ivana, dipl.s.                                           
 • Viskupová Anna, Mgr.                                     
 • Záhradná Renáta, dipl.s.                                             
 • Janceková Eva, Mgr.
 • Rajčeková Jana, Mgr.

Sanitárky JIS

 • Danisová Nikola
 • Hlinková Dagmar
 • Kontárová Katarína
 • Rigóová Nikoleta
NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok