Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

  • +421 2 59 320 111

Lôžková časť

Lôžková časť

Ročne sa v lôžkovej časti zrealizuje 800-900 hospitalizácií.

Z funkčného a štrukturálneho hľadiska sa lôžková časť delí na úsek malých detí (kojencov) a úsek veľkých detí. Súčasťou lôžkovej časti je aj Oddelenie arytmií a kardiostimulácie. Pre všetky tri súčasti lôžkovej časti Kardiologického oddelenia je k dispozícii jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS).

Štruktúra pacientov hospitalizovaných v lôžkovej časti:

  • pacienti s novodiagnostikovanou srdcovou chybou potrebnou nastaviť na liečbu
  • pacienti liečení so srdcovou chybou pri zhoršení stavu
  • pacienti pred a po invazívnych terapeutických a diagnostických zákrokoch

U hospitalizovaných pacientov sa podľa potreby realizujú v spolupráci s Oddelením funkčnej diagnostiky a Oddelením arytmií a kardiostimulácie mnohé neinvazívne a invazívne terapeutické zákroky.
Jednou zo základných úloh personálu na našom pracovisku je dôsledné poskytovanie informácií, psychická podpora rodiny a dostatočná komunikácia s rodinou pacienta, ktorá je nevyhnutná na vybudovanie pocitu dôvery, že Vaše dieťa je v tomto ťažkom období v správnych rukách.

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ISO 37001, ESH, EMAS a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok