Špecializované pracovisko

Zdravie v dobrých rukách

Novinky

26. 1. 2015

Kardiotábor DKC

sa uskutoční termíne od 4. do 18. júla 2015 na chate Bačkárka v Makove . Určený je 35 až 40 deťom dlhodobo liečeným na srdcové ochorenia vo veku od 6 do 15 rokov

Prihláška

Detail novinky...

26. 1. 2015

Open Medical Institute Satellite Symposium

Pozývame ctenú odbornú verejnosť na Satelitné sympózium "Pediatric Cardiology", ktoré sa koná v dňoch 14. až 15. marca 2015 v priestoroch Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1, v Bratislave.

Oficiálna stránka satelitného sympózia:

Detail novinky...

NÚSCH, a.s., spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, HACCP, ISO 45001, ESH a je držiteľom certifikátov preukazujúcich súlad s uvedenými normami.
Späť na začiatok